Om Celis Consult

Celis Consult blev etableret i 2002 af civilingeniør Pablo Celis. Virksomheden drives ved siden af jobbet som vej- og trafikingeniør i Centret for Byudvikling og Mobilitet – Aarhus Kommune. Celis Consult tilbyder rådgivning indenfor alle tænkelige aspekter af trafikale sammenhænge – fra overordnet trafikplanlægning og borgerindragelse til skitseprojektering.

Celis Consult har specialiseret sig indenfor trafiksikkerhed og cykeltrafik og kan levere meget fagligt velfunderet rådgivning indenfor disse fagområder.

Se CV for Pablo Celis her

 

 

Trafikrådgivning

Celis Consult tilbyder rådgivning indenfor en lang række fagområder og kan tilføre en god portion kreativitet og innovation til løsningen af enhver opgave.

Kerneydelser er bl.a.:

  • Trafiksikkerhedsrevision
  • Rådgivning om cykeltrafik
  • Cykelparkering
  • Trafiksanering og -dæmpning
  • Trafikplaner
  • Sikring af skoleveje
  • Trafiksikkerhedsplaner og -analyser
  • Borgerinddragelse og kampagner

Trafiksikkerhedsrevision

Celis Consult kan tilbyde trafiksikkerhedsrevision ved nye anlæg, ved ombygning eller på eksisterende vejanlæg.

Hvad er trafiksikkerhedsrevision?
En trafiksikkerhedsrevision er en gennemgang af et vejprojekt fra et trafiksikkerheds mæssigt synspunkt. Det er systematisk ulykkes-forebyggelse, hvor eksisterende viden inden for trafiksikkerhed, ny som velkendt, anvendes på vejprojekter. Metoden kan anvendes ved nye anlæg, ved ombygning eller på det eksisterende vejnet.

Trafiksikkerhedsrevision betaler sig
Mange planlæggere og projekterende er bevidste om trafiksikkerhed. Men det hænder, at nye vejanlæg allerede efter få år er så uheldsbelastede, at de kan udpeges som “sorte pletter”.

Denne situation kan udgås ved en trafiksikkerhedsrevision, da potentielle sorte pletter ved en systematisk gennemgang kan udviskes allerede på tegnebrættet, længe før skaden er sket.

Trafiksikkerhedsrevisioner kan foretages i alle faser af et projekt, men det er ofte en fordel at foretage en revision flere gange i et forløb, især hvis der er tale om større projekter.

Hvis man ser på de samlede omkostninger i hele projektets levetid, herunder ulykkesomkostninger vil en trafiksikkerhedsrevision på lang sigt være en udbytterig investering.

Multi Media Bar

Previous
Ny Håndbog i Cykeltrafik

Celis Consult har med støtte fra Vejdirektoratets Cykelpulje 2012 udgivet en ny håndbog...

Ny Håndbog i Cykelstiinspektion

Med støtte fra Cykelpuljen 2010 har Dansk Cyklist Forbund udgivet “Håndbog i...

Helsingør – Årets Cykelby 2010

Hamlets hjemby Helsingør er ikke kun attraktiv for prinser og Shakespeare, men også for...

Celis Consult indgår kontrakt som bygherrerådgiver for Helsingør Kommune

Celis Consult har de seneste 2 år været tilknyttet som rådgiver på Helsingør...

Cyklistplan for Helsingør

Flere skal cykle mere i...

Drevet af pedalkraft

Et lille miniportræt af manden bag Celis Consult – Dagens portræt – Aarhus...

Trafik og Veje får ny direktør

Pablo Celis er tiltrådt som direktør for Trafik Veje (tidl. Dansk Vejtidsskrft). ...