Afgangsprojekt 1999

Afgangsprojekt vedr. cyklisters sikkerhed i signal-regulerede kryds.

Hovedformålet med projektet var at undersøge, hvorvidt der kunne påvises en forskel i sikkerheds-niveau mellem afkortede og fremførte cykelstier.

Undersøgelsen blev foretaget gennem en uhelds-analyse (med/uden-undersøgelse) af cykel/knallert-uheld indhentet i udvalgte kryds fordelt på ti større bykommuner i landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *