Danmark er et cykelland med mange stolte traditioner. I mere end 100 år har vi haft en cykelkultur, der har været med til at præge indretningen af vores byer og infrastruktur. Med en så mangeårig cykelkultur er vores fælles erfaringer for, hvordan man bedst muligt indretter vores infrastruktur for cyklister, en uvurderlig kilde til viden – ikke kun for os selv, men også for udlandet. Denne viden er samlet i de danske Vejregler. Vejregler er den overordnede betegnelse for en omfattende samling af publikationer, der har til formål at støtte hele den danske vejsektor i arbejdet med at planlægge, projektere, udbyde og drive veje og stier.

Med støtte fra Cykelpuljen har Celis Consult sammenfattet al relevant materiale vedrørende cykeltrafik i de danske Vejregler og samlet dem i Håndbog i Cykletrafik som udkom i 2014. Håndbogen er i skrivende stund ved at bliver oversat til russisk og kinesisk.