Referencer

Seneste projekter/Igangværende projekter

Implementering af Active Cities i Aarhus Kommune (EU-projekt)

Bygherrerådgiver

Kunde: Aarhus Kommune

År: 2024/2024

Ombygning af Risskov Skole

Trafikrådgiver

Kunde: Aarhus Kommune/C. F. Møller

År: 2024

Ny tunnel under Nørrebrogade

Trafikrådgiver

Kunde: Aarhus Kommune/C. F. Møller

År: 2024

Cykelstier på Elmevej og Bredgade

Skitseprojekt

Kunde: Kalundborg Kommune

År: 2024/2025

BATS – All Year Mobility

Bygherrerådgiver

Kunde: Kalundborg Kommune

År: 2024/2025

Cykelstrategi 2024

Udarbejdelse af ny Cykelstrategi 2024

Kunde: Ringsted Kommune

År: 2024

Cykelparkeringshus

Bygherrerådgivning for etablering af nyt cykelparkeringshus

Kunde: Aarhus Kommune

År: 2023/2024/2025

Cykelhandlingsplan 2024

Udarbejdelse af ny Cykelhandlingsplan.

Kunde: Herning Kommune

År: 2023/2024

Fagdommer

Fagdommer i parallelopdrag for ny mobilitetsplan for Odense Kommune.

Kunde: Odense Kommune

År: 2023

Opgradering af Supercykelstier

Screening af potentialerne for opgradering af eksisterende supercykelstier i Hovedstadsområdet.

Kunde: Sekretariatet for Supercykelstier i Region Hovedstaden.

År: 2023

R.O.A.D

Produktudvikling for nyt værktøj til jævnehedsmålinger af cykelstier.

Kunde: Social Tech Projekct

År: 2023/2024


Rute- og Skilteplan

Udarbejdelse af samlet Skilte- og ruteplan for Aalborg Kommune.

Kunde: Aalborg Kommune

År: 2023


Kursus i Cykeltrafik

Skrædersyet kursus i cykelfremme og trafiksikkerhed for Aarhus Kommune.

Kunde: Aarhus Kommune

År: 2023


Cykelparkeringshåndbog 2023

Ny elektronisk cykelparkeringshåndbog. Projektet er støttet af Cykelpuljen 2021

Kunde: Vejdirektoratet

År: 2022/2023

Skilte- og ruteplan for Velostradaen

Skilte- og ruteplan for supercykelstien i Aarhus mellem Aarhus og Lisbjerg via Skejby.

Kunde: Aarhus Kommune.

År: 2022/2023

Fremtidens cykelparkering i Viborg

Idéoplæg, skitseprojektering samt byggestyring for anlæg af fremtidens cykelparkering ved Viborg Station.

Kunde: Viborg Kommune

År: 2022/2023


Realistering af banesti som supercykelsti

Etablering af ny supercykelsti langs med jernbanen mellem Funder og Silkeborg. Projektet har modtaget støtte fra Cykelpuljen 2021

Kunde: Silkeborg Kommune

År: 2022/2023

Skitseprojektering af Cykelpromenaden

Skitseprojektering af supercykelstien langs vandet i Aarhus – Cykelpromenaden.

Kunde: Aarhus Kommune.

År: 2022/2023

Fremtidens cykelparkering i Viborg

Idéoplæg, skitseprojektering samt byggestyring for anlæg af fremtidens cykelparkering ved Viborg Station.

Kunde: Viborg Kommune

År: 202272023


Øvrige opgaver og referencer

Skiltning og wayfinding – Aalborg Ø

Samlet skilteplan for Aalborg Ø inklusiv udpegning af relevante mål og wayfinding.

Kunde: Aalborg Kommune

År: 2022

Den Blå Kant

Konkretisering og skitseprojektering af ny cykelforbindelse gennem den Blå Kant i Svendborg.

Kunde: Svendborg Kommune

År: 2022

Skitseprojektering af cykelstier på Sønder Allé

Skitseprojektering af cykelstier på Sønder Allé i Aarhus.

Kunde: Aarhus Kommune

År: 2022

Kursus i cykeltrafik

2- dages kursus i cykelfremme med teori, praktiske øvelser og cykelinspektion.

Kunde: VEJ-EU

År: 2022

Ringe Trafikplan

Konkretisering af skolevejsprojekter og overordnet plan for afvikling af skolevejstrafik.

Kunde: Faaborg Midtfyn Kommune

År: 2022

Kvalitetssikring af Cykelfokus 2.0

Kvalitetssikring af Københavns Kommunes designmanual for udformning af cykelfaciliteter – Cykelfokus.

Kunde: Københavns Kommune

År: 2022

Kvalitetssikring af Koncept for Supercykelstier 2.0

Kvalitetssikring af nyt koncept for Supercykelstier samt skitser og tekst til ny hjemmeside.

Kunde: Sekretariatet for Supercykelstier i Hovedtadsregionen

År: 2022

Strategi for kombinationsrejser

Strategi for fremme af kombinationsrejser mellem cykel og kollektiv trafik. Rapport om potentialer samt benchmarking værktøj til screening af kvalitet af cykelparkering til Cykeltopmødet 

Kunde: Københavns Kommune

År: 2022

Screening af 5 nye supercykelstier

Screening af 5 nye supercykelstier i Hovedstadsregionen. Besigtigelser og udarbejdelse af screeningsnotater.

Kunde: Sekretariatet for Supercykelstier i Hovedstadsregionen.

År: 2022

• Kørekurver for specialcykler – Vejdirektoratet

• Screening af 5 nye Supercykelstier – Ressourceperson – Sekretariatet for Supercykelstier

• Motionscykelkampagne – Herning Kommune

• Partnerskabsdialoger for finansiering af større cykelparkeringsanlæg – Københavns Kommune

• Skitseprojekt for Cykelgade Kirkevej – Esbjerg Kommune

• Samlet strategi for fremme af cyklisme på Fyn – Byregion Fyn

• Mobilitetsanalyser (CO2 neutral i 2025) – Københavns Kommune

• Trafikanalyse Faaborg – Faaborg Midtfyn Kommune

• Anlægsoverslag på 9 kommende Supercykelstier – Supercykelstisekretariatet

• Fremme af cyklisme – Vejle Kommune

• Trafiksikkerhedsrevisioner – Kalundborg Kommune

• Supercykelstier i Silkeborg Kommune

• Screening af Supercykelstier – Københavns Kommune

• Ny Herningholmsskole – adgangsforhold – Herning Kommune

• Cykelgade på Frølundvej – Herning Kommune

• Cykelparkeringsanalyse – Frederiksberg Kommune

• Cykelstjernen 2.0 – Viborg Kommune

• Bygherrerådgivning – Aarhus Kommune

• Skitseprojekter for ombygning af Nørre Allé og Sønder Allé – Aarhus Kommune

• Ny stibro og cykelparkeringsplan – Sønderborg Kommune

• Mindre anlægsprojekter – Silkeborg KommuneTrafiksikkerhedsrevsion af nyt BRT system i Managua, Nicaragua (Road safety audit, BRT project in Managua, Nicaragua) – European Investment Bank.

• Plan for trafikal fredeliggørelse af Frederiksbjerg – herunder implementering – Aarhus Kommune

• Projektleder – Aarhus Cykelby 2007-2018

• Trafikplan 2030 – implementering af indsatser – Aarhus Kommune

• Trafiksikkerhedsstrategi – Aarhus Kommune

• Implementering af Miljøzoner – Aarhus Kommune

• Implementering af flexgader og spmmergågader – Aarhus Kommune

• Udpegning af Cykelprioriterede gader – Odense Kommune

• Udpegning af Myldrekryds – Odense Kommune

• Udvikling af cykelmotiverende App til skolebørn – Odense Kommune

• Trafiksikkerhedsrevision af skolevejsprojekter – Aabenraa Kommune

• Helsingør Cykelby – Helsingør Kommune

• Trafiksikkerhedsrevsion af Høje Bøgevej – Svendborg Kommune

• Trafiksikkerhedsrevsioner af diverse projekter i Bogota, Columbia (Road safety audit, School projects in Bogota, Colombia) – World Resources Institute

• Direktion og administration af fagbladet Trafik & Veje

• Håndbog i Cykeltrafik – Celis Consult

• Håndbog i Cykelstiinspektion – Cyklistforbundet

• Trafiksikkerhedsrevsion af Torsdagsruten – Middelfart Kommmune

• Trafiksikkerhedsrevsion af strækningen Brundby/Ballen – Samsø Kommune

• Cyklisthandlingsplan – Skanderborg Kommune

• Cykelstiinspektion – Skanderborg Kommune

• Udpegning af Cykelbokse – Skanderborg Kommune

• Udpegning af Cykelbokse – Odense Kommune

• Trafikanalyse af alternativer til lukning af Rismarksbroen – Odense Kommune

• Trafiksikkerhedsrevision af Ribe Domkirkeplads – Esbjerg Kommune

• Trafiksikkerhedsrevision af Græsted Torv – Gribskov Kommune

• Trafiksikkerhedsrevision af Solhøjvej – Hillerød Kommune

• Trafiksikkerhedsrevision af Jernbanegade – Næstved Kommune

• Trafiksikkerhedsrevision af Godsbanearealerne – Aalborg Kommune

• Cykelstiinspektion – Helsingør Kommune

• Trafiksikkerhedsrevision af Haslevej og Kystvejskrydset – Bornholm Regionskommune

• Trafiksikkerhedsrevision af den Danske Pavilion ved EXPO 2010 i Shanghai – Opgaven løses for Bjarke Ingels Group

• Strategi for fremme af bæredygtig transport i Helsingør Kommune – Opgaven løses for Helsingør Kommune

• Cyklisthandlingsplan 2010 – Helsingør Kommune

• Skilte og ruteplan – Helsingør Kommune

• Cykelparkeringsplan – Helsingør Kommune

• Strategi for markedsføring af trafikchikaner og salgsmateriale – Dansk Auto Værn

• Produktudvikling af trafiksikringselementer – Betonstøberiet

• CYKELVIDEN – nyhedsbrev og website omkring sikker cykeltrafik. Idémager, redaktør og webmaster siden tilblivelsen af servicen i 2002. Opgaven løses for Dansk Cyklist Forbund.

• Almindelig bistand og rådgivning indenfor trafikplanlægning og – sikkerhed – Dansk Cyklist Forbund.

• Udvikling af certificeringsordninger for cyklistvenlige virksomheder – Dansk Cyklist Forbund.

• Bicycle Parking Manual – Dansk Cyklist Forbund/VEKSØ

• Cykelparkeringshåndbog – Dansk Cyklist Forbund

• Trafikal vurdering af skolevejsforholdene på Gersonsvej i Gentofte

• Cykelhandlingsplan for Fredericia Kommune

Andre referencer

• Som ansat ved Århus Kommune

• Som tidligere ansat ved Dansk Cyklist Forbund

• Som tidligere ansat ved COWI Rådgivende Ingeniører

• Afgangsprojekt fra Ålborg Universitet