Trafik- og mobilitetsrådgivning

Celis Consult har mere end 20 års erfaring med at arbejde med – og implementere – overordnede trafikplaner samt mobilitetsplaner. 

At arbejde med større trafik- og mobilitetsplaner kræver stor indsigt i alle transportformer og indsigt i hvordan tranportformerne kombineres bedst for at opnå det bedst tænkelige infrastrukturtilbud for alle. 


Teknisk rådgivning og politisk facilitering

At gå fra “lige fremkommelighed for alle trafikformer” til “bedre mobilitet” kræver at kapacitetsudnyttelsen på det offentlige vejnet ændres og optimeres, så de mindst pladskrævende transportformer (gang, cykel og kollektiv transport) prioriteres højest – også ved tildeling af vejarealer.

Denne opgave er ikke nem og kræver ofte – udover teknisk faglighed – også en stor portion politisk mod.

Celis Consult kan hjælpe med at facilitere realiseringen af begge udfordringer og kan gøre enhver udfordring til en vindersag for alle.

Hvad er forskellen på en trafikplan og en mobilitetsplan?

Mange kommuner er begyndt at gå fra traditionelle “Trafikplaner” til udarbejdelsen af “Mobilitetsplaner”.

Men hvad er egentlig forskellen og hvorfor giver det i høj grad mening af fokusere på bedre mobilitet fremfor traditionel optimering af trafikken?

Ordet “mobilitet” stammer fra Latin og betyder “bevægelighed”. Dette kan tolkes på mange måder, men set i sammenhæng med trafikplanlægning betyder mobilitet i modsætning til trafik at der fokuseres på transport af mennesker og ikke køretøjer.