image-2
trafikulykke-fastklemt-dræbt-mors-13092016-1
Udklip
øby2-2minus1
34
310533_605_0_0_0_0_0_4
previous arrow
next arrow
Shadow

Celis Consult kan tilbyde trafiksikkerhedsrevision ved nye anlæg, ved ombygning eller på eksisterende vejanlæg. Celis Consult har mere end 14 års erfaring med at udarbejde trafiksikkerhedsrevisioner.

Hvad er trafiksikkerhedsrevision?
En trafiksikkerhedsrevision er en gennemgang af et vejprojekt fra et trafiksikkerheds mæssigt synspunkt. Det er systematisk ulykkes-forebyggelse, hvor eksisterende viden inden for trafiksikkerhed, ny som velkendt, anvendes på vejprojekter. Metoden kan anvendes ved nye anlæg, ved ombygning eller på det eksisterende vejnet.

Trafiksikkerhedsrevision betaler sig
Mange planlæggere og projekterende er bevidste om trafiksikkerhed. Men det hænder, at nye vejanlæg allerede efter få år er så uheldsbelastede, at de kan udpeges som “sorte pletter”. Denne situation kan udgås ved en trafiksikkerhedsrevision, da potentielle sorte pletter ved en systematisk gennemgang kan udviskes allerede på tegnebrættet, længe før skaden er sket. Trafiksikkerhedsrevisioner kan foretages i alle faser af et projekt, men det er ofte en fordel at foretage en revision flere gange i et forløb, især hvis der er tale om større projekter. Hvis man ser på de samlede omkostninger i hele projektets levetid, herunder ulykkesomkostninger vil en trafiksikkerhedsrevision på lang sigt være en udbytterig investering.